ROZMAITE WPŁYWY

Japonia, choć również znajdowała się ponad tysiąc lat w orbicie wpływów kultury chińskiej i jest odległa od Azji Południowo-Wschodniej, ma z nią jednak pewne kulturowe związki, w czasach najnowszych zaś podlegała procesowi amerykanizacji, co odbiło się na sposobie jedzenia, szczególnie w miastach. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, iż większość krajów tego rejonu jesł bardzo zróżnicowana etnicznie. W Chinach np. zamieszkuje ponad czterdzieści grup etnicznych, w Wietnamie — ponad sześćdziesiąt. Pewne grupy żyją w zwartych kompleksach etnicznych na terenie kilku państw, np. Laotańczycy — w Laosie i Tajlandii, ludy thajskie — w Chinach, Wietnamie, Laosie, Kambodży, Tajlandii itp. Na terenie jednego państwa istnieje często obok siebie, nie bez .wzajemnych wpływów, wiele roz- rńaitych.

Witaj na moim serwisie ! Zamieszczam tutaj wielotematyczne artykuły związane z hobby. Znajdziesz tutaj artykuły dla prawdziwych facetów. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)